Portfolio > Oil Paintings

Detail (Pourtwentytwo)
Detail (Pourtwentytwo)
oil on paper
2020